Oční optika Uherské Hradiště - Optikcentrum s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení

HTML Template

Nestátní zdravotnické zařízení


S tímto pojmem se budete počínaje rokem 2012 setkávat stále častěji. Ministerstvo zdravotnictví, podporované Společenstvem českých očních optiků, začlenilo optometrii jako plnohodnotný zdravotnický obor a vymezilo pravidla, za jakých může být provozována. Optometrista musí patřičnému odboru Ministerstva zdravotnictví doložit doklady o bezúhonnosti, patřičném vzdělání, délce praxe a je zařazen do systému celoživotního vzdělávání (pakliže nedoloží určité množství tzv.kreditů, je mu oprávnění k provozování optometrie odejmuto). Dále je nutné zažádat hygieniky, aby prostory pro aplikace kontaktních čoček a vyšetřovnu optometristy schválili pro provozování těchto činností (požadavky pro schválení jsou stejné jako pro ordinaci očního lékaře). Na základě těchto dvou kladně vyřízených žádostí je pak optice krajským úřadem přidělen statut nestátního zdravotnického zařízení (NZZ).
Spousta lidí si klade otázku, zda měření zraku v očních optikách je stejně kvalitní, jako u očního lékaře. Odpověď je jednoznačná. Pakliže má optika statut NZZ, pak jistěžě ano.